Jakie są skutki niespłacania pożyczki w terminie?

Kiedy brałeś pożyczkę, byłeś pewien, że uda ci się spłacić dług w terminie. Niestety, na skutek nieprzewidzianych okoliczności nie możesz oddać pieniędzy na czas. Jeśli będziesz zbyt długo zwlekał z uregulowaniem długu, wierzyciel ma prawo przekazać go firmie windykacyjnej. Co to oznacza? Czym różnią się działania windykacyjne od postępowania komorniczego?

Dojdź do porozumienia

Chociaż wiele osób traktuje zawód windykatora i komornika zamiennie, w rzeczywistości są to dwie różne profesje, a każdej z nich przysługują inne uprawnienia. Windykacja jest działaniem pozasądowym, a jej głównym celem jest odzyskanie należności wynikających z podpisanej umowy. W związku z tym, że postępowanie windykacyjne zmierza do zawarcia ugody z dłużnikiem, nie powinniśmy się go obawiać. Ignorowanie telefonów oraz powiadomień listownych z firmy windykacyjnej powoduje narastanie coraz większych odsetek za zwłokę. Tymczasem jeśli zgodzimy się współpracować z wierzycielem, będziemy mogli rozłożyć swój dług na raty, co znacznie nam ułatwi spłatę należności.

Postępowanie komornicze

W przypadku gdy windykacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów (nie dojdziemy do porozumienia lub będziemy długotrwale unikać kontaktu z windykatorem), nasza sprawa trafi do sądu, a odzyskaniem należności zajmie się komornik. W przeciwieństwie do firmy windykacyjnej komornik nie będzie z nami negocjował, ponieważ jego zadaniem jest jak najszybsze wyegzekwowanie kwoty, z której spłatą zalegamy. Dodatkowo będziemy musieli ponieść koszty komornicze zasądzone przez sąd. Komornik ma znacznie większe uprawnienia niż windykator: Może wejść do naszego mieszkania, egzekwować dług z naszych dochodów czy też zasięgać informacji na nasz temat w różnego rodzaju instytucjach publicznych.

Nie chowaj głowy w piasek

Jak widać, konsekwencje niespłacania pożyczki w terminie są dość dotkliwe. Jeśli w wyniku nieuregulowanych należności skontaktuje się z nami firma windykacyjna, nie powinniśmy lekceważyć możliwość dojścia do porozumienia i zakończenia sprawy polubownie. Najlepiej jednak w ogóle nie dopuścić, aby windykator zajął się naszą sprawą. Jak to zrobić? Wystarczy spłacić dług w terminie. W tym celu warto skorzystać z usługi oferowanej przez firmy udzielające chwilówek. Pożyczka refinansująca to szybki i prosty sposób na spłatę zaległej pożyczki. Refinansowanie polega na przekazaniu długu innemu pożyczkodawcy, który spłaca nasze zobowiązanie w całości. Kończymy więc współpracę z jedną firmą i rozpoczynamy z kolejną, na zasadach ustalonych w nowo podpisanej umowie. Największą korzyścią refinansowania jest uniknięcie postępowania windykacyjnego oraz komorniczego. Mając więcej czasu na spłatę zadłużenia, możemy przeanalizować swój budżet, poszukać oszczędności i oddać należność w wyznaczonym terminie.