Na czym polega przedawnienie długu?

Kodeks Cywilnego mówi o tym, że długi mogą się przedawniać. Nie oznacza to jednak, że dług wygasa z urzędu i przestaje obowiązywać. Przedawnienie nie oznacza anulowania długu. Na czym polega przedawnienie, na czym polega i ile lat musi minąć, aby doszło do przedawnienia długu? Zapraszamy do lektury!

Terminy przedawnień

Kodeks Cywilny podaje 2 podstawowe terminy przedawnienia długów:
– 10 lat dla wszelkich roszczeń majątkowych lub roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu,
– 3 lata dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych.

Terminy, po jakich dany rodzaj długu ulega przedawnieniu, to:
– dług wynikający z umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia lub o dzieło) – przedawnia się po 2 latach od momentu wykonania danej umowy,
– dług wynikający z umowy o pracę (np.: pracodawca nie zapłacił pracownikowi pensji) – przedawnia się po 3 latach,
– dług za np.: niezapłacony mandat za jazdę bez biletu – przedawnia się po 1 roku,
– dług za niezapłacony mandat karny (m.in. przekroczenie prędkości lub złe parkowanie) – przedawnia się po 3 latach
– dług z tytułu umowy ubezpieczenia – przedawnia po 3 latach
– dług w tytułu umowy ubezpieczenia OC – przedawnia się po 3 latach
– zadłużenie czynszowe – przedawnia się po 3 latach
– dług na karcie kredytowej – przedawnia się po 3 latach
– niezapłacony podatek od nieruchomości – przedawnia się po 3 latach
– niezapłacony podatek dochodowy – przedawnia się po 5 latach
– składki ZUS – przedawniają się po 5 (te, które powstały po 2012 r.) lub 10 latach (jeśli powstały przed 2012 r.)
– długi spadkowe – przedawniają się po 10 latach

Jak to liczyć?

Okres, w którym rozpoczyna się czas liczony do przedawnienia długu zaczyna się w momencie, w którym wierzyciel może zacząć domagać się spłaty zobowiązania. Będzie to więc np.: pierwszy dzień po terminie płatności danej faktury, spłaty karty kredytowej czy raty pożyczki. Aby ustalić ten termin, kluczowe są wszelkie dokumenty, które w tym pomogą (rachunki, paragony, umowy, kwity).

Czyste konto zawsze w cenie

Jak już wspominaliśmy, przedawnione zobowiązanie nie znika, a wierzyciel ma prawo dochodzić jego zapłaty. Aby uniknąć spłaty zaległego zobowiązania dłużnik musi udowodnić przed sądem, że dany dług się przedawnił. Wbrew obiegowej opinii nie wystarczy poinformowanie wierzyciela o przedawnieniu.

Pamiętajmy, że nawet jeśli sąd oddali pozew wierzyciela, to dłużnik zawsze może trafić na listę dłużników. Oznacza to duże kłopoty z otrzymaniem kredytu, zakupami na raty lub podpisaniem umowy na telefon lub internet w ofercie abonamentowej.