Czym jest scoring kredytowy i co na niego wpływa?

Scoring kredytowy to jeden z czynników wpływających na ocenę wiarygodności kredytowej klientów instytucji finansowych. Czym jest ta wartość i jak się ją określa?

Banki i SKOK-i, udzielając klientom kredytów i pożyczek gotówkowych, dokonują oceny klientów pod kątem ich wiarygodności kredytowej. Do wyliczenia zdolności wykorzystuje się scoring kredytowy, który stanowi punktową ocenę zdolności do spłaty zobowiązania. Mimo jego powszechnego wykorzystywania instytucje finansowe najczęściej nie udostępniają informacji związanej z tym, co wpływa na podwyższenie lub obniżenie scoringu.

Elementy wpływające na zmianę w scoringu

Każda informacja podawana przez kredytobiorcę jest wyceniana w punktach i na tej podstawie algorytm sprawdza, w jakim stopniu dany kredytobiorca pasuje do grupy kredytobiorców rzetelnie spłacających swoje zobowiązania finansowe w banku czy w SKOK-u. Na obniżenie scoringu wpływa m.in. nieterminowość w spłacie kredytów czy regularne przekraczanie przyznanych limitów kredytowych, przy czym ważny w tym przypadku staje się również czas trwania nieterminowości.

Równie istotny dla banku staje się czas liczony od ostatniego takiego przekroczenia – jeśli przekroczenie nastąpiło w ciągu kilku ostatnich dni scoring będzie dużo niższy niż w przypadku przekroczenia, które miało miejsce np. 12 miesięcy temu.

Co jeszcze wpływa na scoring kredytowy?

Warto pamiętać, że na ocenę punktową zdolności kredytowej duży wpływ ma również sytuacja rodzinna kredytobiorcy, jak i ciągłość zatrudnienia czy rodzaj umowy, stanowiącej podstawę do zatrudnienia oraz wysokość osiąganych dochodów. Każdy bank może wybierać, które informacje o kliencie będą dla niego istotne przy wyliczaniu zdolności kredytowej.

Na pewno klient, który już współpracuje z bankiem, będzie miał wyższy scoring niż klient, który przyszedł do banku z myślą o zaciągnięciu kredytu i nie jest znany bankowi. Ważne może być wykształcenie czy zawód, jaki wykonuje kredytobiorca, ale również miejsce zamieszkania czy dodatkowe informacje, jak np. posiadanie samochodu czy wykupiona dodatkowo polisa na życie.

Niski scoring kredytowy może być podstawą do odmówienia udzielenia kredytu, ale jeśli osiągnie pewien akceptowalny przez bank poziom, wówczas kredytobiorca może być poproszony o ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń dla zaciąganego kredytu.